مبلمان اداری انرژی - مقالات

نکات استفاده از صندلی کمپانی انرژی, دپارتمان آی تی - گروه تولید محتوا

downloads: 180

هر چقدر که صندلی شما در محل کار راحت و یا در اصطلاح ارگونومیک باشد، اگر از آن درست استفاده نکنید، عوارض بدی ممکن است برای بدنتان اتفاق بیفتد

Energy Co.مشاهده
مبلمان اداری انرژی

ویژگی صندلی ارگونومی کمپانی انرژی, دپارتمان آی تی - گروه تولید محتوا

downloads: 230

صندلي بايد داراي يك پشتي مناسب با حمايت كننده كمر باشد .كه قابليت تنظيم جلو و عقب را داشته باشد

Energy Co.مشاهده
مبلمان اداری انرژی
مبلمان اداری انرژی